Hazard, loterie i gry a podatki

Mówi się, że na świecie są dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki. Ta pierwsza staje się interesująca zazwyczaj w podeszłym wieku, a ta druga dotyczy wszystkich ludzi. Z podatkami można spotkać się wszędzie – podatek od towarów i usług, podatek dochodowy… Długo można tak wyliczać. Człowiek mógłby pomyśleć, że musi istnieć jakaś sfera wolna od podatków. Niestety tak nie jest, podatki nawet dotyczą sfery rozrywkowej, a dokładniej gier hazardowych.

Czym jest hazard?

Samo to słowo nie kojarzy się zbyt dobrze, przywodzi na myśl osoby, które dały pod zastaw cały swój majątek i przegrały, rozbijając przy tym rodziny i niszcząc sobie życie. Prawdziwa definicja tego słowa jest daleka od tych pesymistycznych założeń, gdyż przez słowo hazard rozumie się wszystkie gry pieniężne, w których o wygranej decyduje przypadek. Oznacza to, że są to wszystkie losy, które można kupić w kioskach oraz gry na automatach czy liczbowe.
Jakie gry są opodatkowane?
Osoby prowadzące działalność, której zakres obejmuje gry losowe i zakłady, muszą liczyć się z tym, że obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą rozpoczęcia działalności. Opodatkowaniu podlegają:

 • w loteriach – suma przychodów uzyskanych ze sprzedaży losów,
 • w grach liczbowych – suma wpłaconych stawek,
 • w wideoloteriach – kwota, która jest różnicą między kwotą wpłaconą a sumą wygranych przez uczestników loterii,
 • w pieniężnej wersji gry bingo – wartość nominalna kartonów, które zostały zakupione przed przedsiębiorcę,
 • w fantowej grze bingo – wartość nominalna kartonów, które zostały wykorzystane w trakcie gry,
 • w grach w kości i w karty – różnica uzyskana z kwot z wymiany żetonów w kasie i na stole gry a kwotą przychodów, będących sumą kwot wypłaconych za zwrócone żetony,
 • w pokerze, gdy gra odbywa się w kasynie – suma wpływów kasyna,
 • w zakładach wzajemnych – suma wpłacanych składek.

Kiedy należy zapłacić podatek?

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do płacenia podatku od gier, muszą go obliczać i opłacać w okresach comiesięcznych. Podatek jest wpłacany na rachunek właściwej Izby Celnej, a termin jego płatności to 10 dzień każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Jakie są stawki podatku?

W przypadku podatku od gier stawki są bardzo zróżnicowane. Przedstawiają się następująco:

   • wszystkie loterie fantowe oraz bingo fantowe – podatek wynosi 10%,
   • loterie pieniężne – 15%,
   • gry liczbowe – 20%,
   • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterie audiotekstowe oraz poker odbywający się w ramach turnieju pokera – 25%,
   • gry na automacie, gry cylindryczne, gry w kości, gry w karty (wyjątkiem jest tutaj poker odbywający się w ramach turnieju gry w pokera, jako że jest opodatkowany stawką 25%) – 50%,
   • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt, ale wyłącznie w sytuacji, gdy zostało wydane zezwolenie na ich urządzenie – 2,5%,
   • inne zakłady wzajemne – 12%.

   W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie gier na automatach, gdzie wygrane są niskie, mają obowiązek zapłacić podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym z automatów.